robotpkg/knowledge/oro-server bulk build results

oro-server-0.8.1 (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2022/05/2501:05:3200:00:14
Debian-10-x86_64OK2022/05/2501:23:5000:00:16
Debian-11-x86_64OK2022/05/2500:48:1800:00:15
Debian-9-x86_64OK2022/05/2504:58:5700:00:20
Fedora-34-x86_64OK2022/05/2501:35:1000:00:18
Fedora-36-x86_64OK2022/05/2501:30:2500:00:16
NetBSD-9.2-x86_64OK2022/05/2506:19:5400:00:25
Rocky-8-x86_64OK2022/05/2507:18:5200:00:57
Ubuntu-18.04-x86_64OK2022/05/2505:14:0000:00:27
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2022/05/2501:50:1400:00:24
Ubuntu-20.04-x86_64OK2022/05/2502:48:5500:00:20
Ubuntu-22.04-x86_64OK2022/05/2501:59:3800:00:25

oro-server-0.8.1~doc (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time Log files
Start Total bulkcbbhcbbhbysysdep
CentOS-7-x86_64OK2022/05/2501:05:1200:00:20
Debian-10-x86_64OK2022/05/2501:23:1600:00:34
Debian-11-x86_64OK2022/05/2500:47:5400:00:24
Debian-9-x86_64OK2022/05/2504:58:2500:00:32
Fedora-34-x86_64OK2022/05/2501:34:4300:00:27
Fedora-36-x86_64OK2022/05/2501:29:4000:00:45
NetBSD-9.2-x86_64Sysdep2022/09/1212:09:1900:00:10ViewView
openjdk>=1.8
View
Rocky-8-x86_64OK2022/05/2507:17:0900:01:43
Ubuntu-18.04-x86_64OK2022/05/2505:13:2100:00:38
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2022/05/2501:49:4100:00:33
Ubuntu-20.04-x86_64OK2022/05/2502:48:0300:00:52
Ubuntu-22.04-x86_64OK2022/05/2501:59:0700:00:31