robotpkg/knowledge/oro-server bulk build results

oro-server-0.8.1 (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2023/01/2320:03:2900:00:15
Debian-10-x86_64OK2023/01/2321:38:5200:00:15
Debian-11-x86_64OK2023/01/2320:51:5500:00:14
Fedora-36-x86_64OK2023/01/2322:14:1500:00:07
Fedora-37-x86_64OK2023/01/2322:00:2600:00:10
NetBSD-9.2-x86_64OK2023/01/2323:56:1500:00:21
Rocky-8-x86_64OK2023/01/2402:22:1800:00:15
Ubuntu-18.04-x86_64OK2023/01/2323:26:4900:00:21
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2023/01/2321:39:4900:00:15
Ubuntu-20.04-x86_64OK2023/01/2323:11:1400:00:16
Ubuntu-22.04-x86_64OK2023/01/2322:07:0200:00:16
Ubuntu-22.10-x86_64OK2023/01/2322:38:1500:00:13

oro-server-0.8.1~doc (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time Log files
Start Total bulkcbbhcbbhbysysdep
CentOS-7-x86_64OK2023/01/2320:03:0600:00:22
Debian-10-x86_64OK2023/01/2321:38:2300:00:29
Debian-11-x86_64OK2023/01/2320:51:3300:00:22
Fedora-36-x86_64OK2023/01/2322:14:0300:00:12
Fedora-37-x86_64OK2023/01/2322:00:0900:00:16
NetBSD-9.2-x86_64Sysdep2023/03/2111:48:0300:00:09ViewView
openjdk>=1.8
View
Rocky-8-x86_64OK2023/01/2402:21:5600:00:21
Ubuntu-18.04-x86_64OK2023/01/2323:26:2200:00:26
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2023/01/2321:39:2600:00:22
Ubuntu-20.04-x86_64OK2023/01/2323:10:5200:00:21
Ubuntu-22.04-x86_64OK2023/01/2322:06:4000:00:22
Ubuntu-22.10-x86_64OK2023/01/2322:37:4800:00:27