robotpkg/knowledge/oro-server bulk build results

oro-server-0.8.1 (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2024/01/2303:29:4200:00:13
Debian-10-x86_64OK2024/01/2304:42:5400:00:14
Debian-11-x86_64OK2024/01/2304:12:3200:00:15
Debian-12-x86_64OK2024/02/ 122:49:3800:00:13
Fedora-36-x86_64OK2024/01/2305:48:2100:00:10
Fedora-37-x86_64OK2024/01/2305:29:5800:00:11
NetBSD-9.2-x86_64OK2024/01/2306:51:1200:00:22
Rocky-8-x86_64OK2024/01/2310:06:0800:00:15
Ubuntu-18.04-x86_64OK2024/01/2306:44:3000:00:18
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2024/01/2305:24:0200:00:14
Ubuntu-20.04-x86_64OK2024/01/2306:19:1300:00:15
Ubuntu-22.04-x86_64OK2024/01/2305:39:2600:00:17
Ubuntu-22.10-x86_64OK2024/01/2306:01:4300:00:14

oro-server-0.8.1~doc (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2024/01/2303:29:2300:00:18
Debian-10-x86_64OK2024/01/2304:42:3400:00:20
Debian-11-x86_64OK2024/01/2304:12:1100:00:21
Debian-12-x86_64OK2024/02/ 122:49:1500:00:22
Fedora-36-x86_64OK2024/01/2305:48:0500:00:16
Fedora-37-x86_64OK2024/01/2305:29:4200:00:16
NetBSD-9.2-x86_64OK2024/01/2306:50:4400:00:28
Rocky-8-x86_64OK2024/01/2310:05:4500:00:23
Ubuntu-18.04-x86_64OK2024/01/2306:44:0400:00:26
Ubuntu-18.04.pal-x86_64OK2024/01/2305:23:4000:00:21
Ubuntu-20.04-x86_64OK2024/01/2306:18:5300:00:20
Ubuntu-22.04-x86_64OK2024/01/2305:39:0100:00:24
Ubuntu-22.10-x86_64OK2024/01/2306:01:2100:00:21