robotpkg/knowledge/oro-server bulk build results

oro-server-0.8.1 (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2019/11/2114:26:3800:00:48
Debian-8-x86_64OK2019/11/2116:12:3800:00:36
Debian-9-x86_64OK2019/11/2115:23:1600:00:37
Fedora-27-x86_64OK2019/11/2116:01:4200:00:38
Fedora-28-x86_64OK2019/11/2201:33:0100:00:42
NetBSD-8.0-x86_64OK2019/11/2114:57:0100:00:30
Ubuntu-14.04-x86_64OK2019/11/2200:02:2900:01:05
Ubuntu-16.04-x86_64OK2019/11/2121:44:2100:00:43
Ubuntu-18.04-x86_64OK2019/11/2116:07:2700:00:45
Ubuntu-19.04-x86_64OK2019/11/2116:07:2900:00:44

oro-server-0.8.1~doc (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time Log files
Start Total bulkcbbhcbbhbysysdep
CentOS-7-x86_64OK2019/11/2114:25:3100:01:07
Debian-8-x86_64Sysdep2019/12/ 511:15:2200:00:05ViewView
openjdk>=1.8
View
Debian-9-x86_64OK2019/11/2115:22:0700:01:09
Fedora-27-x86_64OK2019/11/2116:00:3200:01:09
Fedora-28-x86_64OK2019/11/2201:31:5600:01:04
NetBSD-8.0-x86_64Sysdep2019/12/ 511:16:4100:00:06ViewView
openjdk>=1.8
View
Ubuntu-14.04-x86_64Sysdep2019/12/ 511:14:5200:00:06ViewView
openjdk>=1.8
View
Ubuntu-16.04-x86_64OK2019/11/2121:43:0700:01:13
Ubuntu-18.04-x86_64OK2019/11/2116:06:1200:01:14
Ubuntu-19.04-x86_64OK2019/11/2116:06:2100:01:08