robotpkg/knowledge/oro-server bulk build results

oro-server-0.8.1 (category knowledge or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2019/06/1221:19:5100:00:58
Debian-8-x86_64OK2019/06/1221:40:5400:00:21
Debian-9-x86_64OK2019/06/1221:04:0200:00:53
Fedora-27-x86_64OK2019/06/1308:21:5500:00:34
Fedora-28-x86_64OK2019/06/1221:40:1900:00:21
NetBSD-8.0-x86_64OK2019/06/1220:43:2100:00:43
Ubuntu-14.04-x86_64OK2019/06/1220:43:2100:00:44
Ubuntu-16.04-x86_64OK2019/06/1308:10:2600:00:31
Ubuntu-18.04-x86_64OK2019/06/1219:47:4700:00:47
Ubuntu-19.04-x86_64OK2019/06/1308:10:2600:00:27